Dragend water

Alleen bijkomende verzendkosten (product is gratis).

In deze proef laten kinderen een paperclip op het water drijven. Hiermee wordt het concept ‘oppervlaktespanning’ uitgelegd.

Dragend water