VNCI & Nieuwe Scheikunde

Logo-SIBIn de onderwijsmodules van ‘VNCI & Nieuwe Scheikunde’ staan industriële contexten en beroepsbeelden centraal. De modules sluiten alle negen aan bij het nieuwe examenprogramma scheikunde havo en vwo.


Producten